Geachte relatie,

Met genoegen brengen wij u op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen binnen de Klimaat Groep Nederland (KGN).

Met ingang van 1 januari 2020 gaat de KGN en de VDK-Groep haar krachten bundelen op gebied van inkoop. Deze samenwerking is tot stand gekomen na gesprekken waarbij de overeenkomsten, handelswijze en het wederzijds vertrouwen de basis zullen vormen. 

Na vele jaren voor de KGN te hebben gewerkt was dit voor Jos Kaak een mooi en natuurlijk moment om afscheid te nemen van de KGN. Wij zijn hem dan ook dankbaar voor doelen die wij hebben bereikt onder zijn sturing. Jos zal het secretariaat overdragen aan de heer Romke van der Spoel.  

Met vriendelijke groet,

Bestuur van de KlimaatGroep Nederland.