Het complex zal na oplevering in gebruik genomen worden door cliënten van Stichting Tragel  Zorg. Het gebouw zal worden gerealiseerd met 30 marktconforme appartementen. De bewoners krijgen allemaal een eigen appartement waarin ze onafhankelijk van de vraag individueel worden ondersteund. Ook ouder wordende cliënten moeten in het gebouw kunnen (blijven) wonen, om de vermindering van zelfstandigheid en zelfredzaamheid op te kunnen vangen. Twee van de appartementen zullen worden ingericht als ontmoetingsruimte en twee van de appartementen zullen worden ingericht als zorgsteunpunt.
Het wooncomplex zal worden gerealiseerd op de locatie van het voormalige buurtcentrum Schelpenhoekje.